Tag Archives: รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

หา งานราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

หา งานราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา เป็นต้น สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซด์กรมพัฒนาที่ดิน  http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน(JOB LDD)” หรือเข้าที่เวบไซต์  http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”  ตั้งแ่ต่วันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตลอด 24 ชั่วโมง Advertisements

Posted in งานราชการ | Tagged , , , , , | Leave a comment