งาน ราช การ กรมอนามัย เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านการออกกำลังกาย)

กรมอนามัยงาน ราช การ กรมอนามัย มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านการออกกำลังกาย) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามันสิ่งแวดล้อม) รวม 6 ตำแหน่ง สมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มีนาคม 2556

งาน ราช การ กรมอนามัย เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านการออกกำลังกาย)

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านการออกกำลังกาย) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา
  – เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางการส่งเสริมสุขภาพ ทางสาธารณสุขชุมชน ทางการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  – เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามันสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางสุขาภิบาล ทางสุขาภิบาลสิ่งแวล้อม ทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  – เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ลักษณะงาน:

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (อ่านเพิ่มที่เอกสารแนบท้าย)

อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท

การสมัครสอบ

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มีนาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กรมอนามัย วันที่ 5 เมษายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา : job.anamai.moph.go.th

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s