หา งานราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

กรมพัฒนาที่ดินหา งานราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา เป็นต้น สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซด์กรมพัฒนาที่ดิน  http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน(JOB LDD)” หรือเข้าที่เวบไซต์  http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”  ตั้งแ่ต่วันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตลอด 24 ชั่วโมง

 หา งานราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน  เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี คุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ปฐพีศาสตร์ หรือปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ข้อ 1.2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซด์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน(JOB LDD)” หรือเข้าที่เวบไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” ตั้งแ่ต่วันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

Website : http://www.ldd.go.th

เอกสารแนบท้าย : คลิกที่นี่

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s