หา งานราชการ 2556 เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวง พม.เปิดสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

หา งานราชการ 2556 เปิดสอบ หา งานราชการ 2556 เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มการพัฒนาระบบการบริหารบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2556

หา งานราชการ 2556 เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวง พม.เปิดสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท

ลักษณะงาน:
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ:

 • รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
  – สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  – สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
  – สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
  – เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มการพัฒนาระบบการบริหารบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 2 เมษายน 2556

การติดต่อ

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา: http://www.m-society.go.th
Advertisements
This entry was posted in งาน parttime and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s