มฟล.พร้อมลง สนามอาเซียน

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟล.พร้อมลง สนามอาเซียน นับถอยหลังไม่ถึง 2 ปี จะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วทำให้มีคำถามตามมามากมายว่าแล้วคนไทยเตรียมตัวรับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปถึงไหนกันแล้ว โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพในประชาคมอาเซียน ส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวคงหนีไม่พ้นสถาบันการศึกษาที่จะต้องช่วย กัน  หรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เองถามว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับอา เซียน  อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ถ้าจะมานั่งรอกันคงไม่ได้ แต่เท่าที่เห็นตอนนี้มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษา เพื่อรับอาเซียนและมีตัวอย่างดีที่น่าสนใจให้เห็นเป็นรูปธรรม


อย่างที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ มฟล. ได้มีการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนมา 14  ปีแล้วด้วยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามาตั้งแต่เปิด การเรียนการสอนแล้ว ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้   และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มฟล.ยังเปิดตัวหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินสาขางานบริการการบินอย่างเป็น ทางการ ภายใต้ชื่องาน “5 ปี มฟล.  AVIATION” ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความพร้อมและผลผลิตที่จะออกไปสู่อาเซียน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆนักเรียนในจังหวัดเชียงรายและนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินสาขา งานบริการการบิน มฟล. ได้มีโอกาสทดลองขึ้นเครื่องบินจริงด้วย

ในงานนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี  มฟล. เล่าให้ฟังว่า หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินกำลังมาแรง และที่สำคัญทั่วโลกมีความต้องการคนที่จบหลักสูตรนี้อีกจำนวนมาก ดังนั้น มฟล.เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี 2551 และบัณฑิตรุ่นแรกเพิ่งรับปริญญาไปหมาด ๆ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง และที่น่าภูมิใจบัณฑิตที่จบออกมาเกือบ 100% ได้งานทำแล้ว  ส่วนใหญ่เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ เพราะเราไม่ได้เน้นว่าบัณฑิตที่จบออกมานั้นจะต้องไปเป็นนักบินเพียงอย่าง เดียว แต่สามารถทำงานครอบคลุมทุกบริการได้ อาทิ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้าและความปลอดภัยในการบิน เป็นต้น

“จุดแข็งของบัณฑิตการจัดการธุรกิจการบิน  จะผ่านการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทำให้มีความรอบรู้ในงานธุรกิจการบินรอบด้าน สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีความอดทนทำงาน รวมทั้งในการบริหารจัดการหลักสูตรยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสายการบิน ต่าง ๆ อย่างบริษัทการบินไทยส่งบุคลากรมากประสบการณ์มาช่วยดูแลการสอนด้านการบริการ ผู้โดยสาร พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มาช่วยฝึกปฏิบัติการทางการบิน และมหาวิทยาลัย Massey Universityจากนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบินก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งงานวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน ที่สำคัญในปี 2556 มฟล.ยังเพิ่มการสอนภาษาที่ 3 เป็นภาษาจีน ทั้งจีนขั้นพื้นฐาน และจีนสำหรับธุรกิจการบิน ให้กับนักศึกษา เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย  ทำให้ผมมั่นใจหากเปิดประชาคมอาเซียนนักศึกษาของ มฟล.จะสามารถก้าวไปยืนแถวหน้าได้อย่างแน่นอน” อธิการบดี มฟล. กล่าว

ถึงตรงนี้เรามาคุยกับบัณฑิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน สาขางานบริการการบิน ของ มฟล.กันว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มกันที่บัณฑิตใหม่ที่ก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกของ บริษัท ลุฟท์ฮันซา เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  ตำแหน่งพนักงานบริการผู้โดยสาร กวาง หรือ ณัฐรินทร์ อินต๊ะผัด เล่าว่า ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่มฟล. ทำให้มีความรอบรู้งานด้านการบินทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบิน จนทำให้ก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้ไม่ยาก ส่วนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซักถามได้อย่างจุใจ และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะในการทำงาน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจการบินสาขาต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องการสอน และให้คำแนะนำอยู่เสมอทำให้กล้าแสดงออก ที่สำคัญได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษตลอดทำให้สามารถทำงานได้อย่างสบาย และยังทราบว่ามหาวิทยาลัยยังให้รุ่นน้องได้เรียนภาษาที่ 3 ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะถ้าเราสามารถพูดได้หลายภาษาจะทำให้ได้เปรียบคนอื่น ๆ ยิ่งจะเปิดประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งจำเป็น

ส่วน เบียร์ หรือ อนุราช เลาหระวี บอกว่า ตนทำงานบริษัท แพนไทยแอร์ กรุงเทพ จำกัด ซึ่งในการทำงานได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะมหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินรอบด้าน ทำให้รู้จักโครงสร้างธุรกิจการบินเป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ จริง ตนมั่นใจว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของ มฟล.ดีแล้วอยากให้รักษามาตรฐานตรงนี้ไว้และปรับให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
นอกจากหลักสูตรรับอาเซียนแล้ว มฟล.ยังมีโครงการดี ๆ ที่น่าสนใจ  คือโครงการ “MFU Asean Youth Ambassador 2012” หรือ “ทูตยุวชนอาเซียน มฟล.”เป็นตัวแทนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ชาว มฟล.ได้เรียนรู้ตระหนักถึงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรุ่นแรกคัดเลือกนักศึกษา 9 คน ทำหน้าที่ทูตเยาวชน และแต่ละคนได้ไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงมา แล้ว  ทั้งประเทศพม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เรามาฟังเสียงน้อง ๆ แต่ละคนว่าได้รับประสบการณ์อะไรกลับกันบ้าง กรวิการ์ ศรีสังวร หรือ อาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เล่าว่า สนใจศึกษาเรื่องของอาเซียนมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านทำให้รู้เค้ารู้เรา จากที่ได้ไปเวียดนาม ประทับใจในความรักชาติ แม้คนเวียดนามเคยผ่านสงครามมาแล้วแต่ผู้คนพยายามต่อสู้และพัฒนาให้ดียิ่ง ขึ้น ส่วนพม่าตอนแรกอายมีทัศนคติไม่ดีเล็กน้อยจากที่ได้เรียนและฟังมา แต่พอได้สัมผัสประทับใจที่คนพม่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใจดี และความเคร่งครัดในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ ส่วนที่ลาวยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม

ด้าน วุฒิ หรือ ณัฏฐวุฒิ เตละวาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บอกว่า จากที่ได้ไปสัมผัสประเทศเพื่อนบ้านทำให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีความกระตือ รือร้นเรียนรู้เรื่องอาเซียนอย่างจริงจัง ขณะที่เยาวชนไทยยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษก็ยังพูดได้น้อยมาก และการไปเรียนรู้ 3 ประเทศในอาเซียน ทำให้ได้เปิดหูเปิดตากว้างไกล

จากตัวอย่างของ มฟล.ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน น่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่งเดินหน้าพัฒนานิสิตนักศึกษาของตนเอง เพราะเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว และถ้าเราเตรียมตัวดีและมีประสิทธิภาพจะทำให้โอกาสได้เปรียบในการแข่งขันกับ เพื่อนบ้าน  และยืนอยู่บนเวทีอาเซียนได้อย่างสง่างาม.

พูนทรัพย์ ทองทาบ
ที่มา: เดลินิวส์

Advertisements
This entry was posted in การศึกษา and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s