สมัครงานราชการ 56 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการฯ 7 ตำแหน่ง

กรมเจ้าท่าสมัครงานราชการ 56 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมจราจร) 7 ตำแหน่ง  ระดับวุฒิปริญญาโท บุคคลท่านใดที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า อาคาร 2 ชั้น 5 ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบเป็นเงินจำนวน 200 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกอ่านได้ในเอกสารแนบท้าย ท้ายประกาศนี้)

สมัครงานราชการ 56 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการฯ 7 ตำแหน่ง

กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
กรมเจ้าท่า อาคาร 2 ชั้น 5  ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมจราจร)
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือของระบบควบคุมการจราจร (VTMIS) และระบบฐานข้อมูลท่าเรือ (PMIS) วิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือด้วยภาษาอังกฤษด้วยศัพท์เทคนิคทางเรือ เข้าเวรยามปฏิบัติงานตามวงรอบเพื่อการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ตามเอกสารหมายเลข 1)
ดังนั้น ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน ลักษณะงานดังกล่าวได้ โดยต้องไม่มีอาการของโรคตาบอดสี ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางภาษา ปัญหาการพูดติดอ่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   
1.ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.
ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ (อนุสัญญา SOLAS 74-82) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบ VTS

2.ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– (การแปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

Website :     http://www.md.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน, http://www.md.go.th/hr

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s