งาน ราชการ 2556 สำนักงานงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับราชการ รวม 7 อัตรา

งาน ราชการ 2556งาน ราชการ 2556 สำนักงานงบประมาณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน รวม 7 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2556

งาน ราชการ 2556 สำนักงานงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับราชการ รวม 7 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

พนักงานราชการทั่วไป

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นายช่างศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบรหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

พนักงานทุนหมุนเวียน

 • นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 11 มีนาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา: http://www.bb.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s