นักศึกษา ม.อีสาน 60 ราย ได้ทรานสคริปต์แล้ว

นักศึกษา ม.อีสานนักศึกษา ม.อีสาน 60 ราย ได้ทรานสคริปต์แล้ว “อานนท์” เผยตรวจรับรองทรานสคริปต์นักศึกษาม.อีสาน เสร็จแล้ว 60 ราย พร้อมเตรียมเสนอคณะกรรมการควบคุมฯ ขอขยายเวลาทำงานจาก 45 วันเป็น 3 เดือน และขออนุมัติงบทำงานอีกกว่า 7 แสนบาท

นักศึกษา ม.อีสาน 60 ราย ได้ทรานสคริปต์แล้ว

วันนี้(12ก.พ.) รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ในฐานะประธานอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องผลการศึกษาของนักศึกษา มอส. เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เริ่มตรวจสอบและให้การรับรองความถูกต้องผลการศึกษาของนักศึกษา มอส.ที่คณะกรรมการควบคุมฯ ในสมัยที่ทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้เคยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,025 ราย โดยขณะนี้ได้ดำเนินการตวรจสอบเพื่อรับรองแล้วเสร็จ 60 ราย ซึ่งตนได้ลงนามในเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือ ทรานสคริปต์มอบให้แก่นักศึกษาแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ พร้อมกันนี้จะขออนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานจากเดิมกำหนดไว้ 45 วัน นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.55 เนื่องจากการดำเนินงานต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและยืนยันเอกสารของนักศึกษาจำนวนมาก หลังพบว่ามีการสะกดรายชื่อในเอกสารผิดพลาดจำนวนมาก โดยตนจะขอขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 เดือน และจะของบประมาณสำหรับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 3.7 แสนบาท และงบฯ สำหรับเหมาจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวม 3 เดือน เป็นเงิน 345,000 บาท รวมทั้งหมด 715,000 บาท

“ สำหรับนักศึกษา 60 รายที่ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษาไปแล้วนั้น แบ่งเป็น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 2 ราย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 16 ราย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ราย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ราย สาขาวิชาบัญชี 1 ราย สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ราย และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 28 ราย สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4 ราย และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ราย คงเหลือนักศึกษาที่ต้องดำเนินการตรวจสอบอีก 1,965 ราย” รศ.ดร.อานนท์ กล่าว.

Advertisements
This entry was posted in การศึกษา and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s