หา งาน ราชการ 2556 สกอ. เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา (วุฒิปวช.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหา งาน ราชการ 2556 สกอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และช่างโยธา รวม 2 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2556

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างไฟฟ้า กลุ่มเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง หรือสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  – มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)
 • ช่างโยธา กลุ่มเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
  – มีความรู้ความสามารถในงานด้านการก่อสร้าง
  – มีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้าง
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม Autor CAD

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 5 มีนาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา: http://www.mua.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s