หา งาน งานราชการ 2013 สท. เปิดสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กหา งาน งานราชการ 2013 สท.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาสังคม นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • นักพัฒนาสังคม จำนวน 9 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หรืิอสาขาวิชาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐกิจหรือสาขาวิชาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,190 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม: Download

แหล่งที่มา: http://www.opp.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s