หางาน ราชการ56 กรมสรรพสามิต เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา

กรมสรรพสามิตหางาน ราชการ56 กรมสรรพสามิต เปิดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน ช่างบริการทั่วไป เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานสื่อสาร นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 14 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
 • พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft office Program.
 • ช่างบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,150 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์
 • นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฏหมาย ทางสังคมศาสตร์ ด้านบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา: http://www.excise.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s