สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือกเข้าเป็นตำรวจชั้นประทวน (พ.ศ.2556)

Royal Thai Policeสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยรับสมัครสอบ

  • ตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประ ทวนตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จํานวน 264 อัตรา แยกเป็น
– ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สายป้องกันปราบปราม เพื่อทําหน้าที่ด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 7 จํานวน 64 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ กห 1
– ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สายป้องกันปราบปราม เพื่อทําหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล จํานวน 200 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ กห 2

  • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแตงตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เพื่อทําหน้าที่ด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 982 อัตรา ใช้อักษรย่อของ สายสอบ กห 1

  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครงาน
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแตงตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เพื่อทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จํานวน 500 อัตรา ใช้อักษรย่อของ สายสอบ กห 1

การสมัครสอบ

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2556 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
  • สอบข้อเขียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 1 มีนาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง วันที่ 22 เมษายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม: Download

แหล่งที่มา: http://www.policeadmission.com
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s