สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับวุฒิปริญญาตรี

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 3. ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา
 4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 6. มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. รูปถ่าย 1 รูป

การติดต่อ
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
โทรศัพท์: 0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312
โทรสาร: 0-2644-8347
E-mail: tnibinfo@gmail.com

แหล่งที่มา: http://www.tab.or.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s