งาน ราชการ 2556 สป.กษ. เปิดสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งาน ราชการ 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปในสังกัดสำนักพัฒนาบริหาร กองคลัง กองเจ้าหน้าที่ สถาบันเกษตราธิการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบราชการ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บุคลากร นายช่างอิเลคทรอนิกส์ รวม 3 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบราชการ) จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 8,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • นายช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน: 11,160 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างไฟฟ้ากำลัง

การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม:  คลิกที่นี่ค่ะ

แหล่งที่มา: http://www.opamoac.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s