งาน ราชการ 2556 กรมพลศึกษา เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง

กรมพลศึกษา

งาน ราชการ 2556 กรมพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 7 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่กองกลาง กรมพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การประชาสัมพันธ์)
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ด้านสื่อสารสนเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักจัดการงานทั่วไป (ด้านอำนวยการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน: 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่กองกลาง กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 30 มกราคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

แหล่งที่มา: http://www.dpe.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s