งาน ราชการ 2556 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 8 ตำแหน่ง

กรมควบคุมมลพิษงาน ราชการ 2556 กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รวม 8 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,360 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาปฐพีวิทยา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิติศาสตรบัณฑิต
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวล้อม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวนศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวล้อม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,020 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะ:
  – รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

แหล่งที่มา: job.pcd.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s