งานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญางานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2556

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท และค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 980 บาท

ลักษณะงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานทางการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร

การสมัครสอบ

  • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 มกราคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

แหล่งที่มา: http://www.ipthailand.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s